UFABET

UFABET

ผลลัพธ์ที่เป็นโลหะทอง: สารประกอบขัดขวางโปรตีนภูมิคุ้มกัน

ผลลัพธ์ที่เป็นโลหะทอง: สารประกอบขัดขวางโปรตีนภูมิคุ้มกัน

โลหะ เช่น แพลตตินั่มและทองคำ ขัดขวางไม่ให้โปรตีนบางชนิดกระตุ้นการตอบสนองของภูมิคุ้มกันของร่างกาย จากการศึกษาพบว่า ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่ายาที่ใช้โลหะบางชนิดสามารถบรรเทาอาการแพ้ภูมิตัวเองได้อย่างไร นักวิจัยกล่าวพวกเขากำลังคัดกรองสารประกอบเพื่อค้นหาสารเคมีที่จะขัดขวางการทำงานของชุดของโปรตีนภูมิคุ้มกันซึ่งมักจะจับกับชิ้นส่วนโปรตีนหรือเปปไทด์จากสิ่งแปลกปลอม เช่น ไวรัสและแบคทีเรีย โปรตีนคลาส II major histocompatibility complex (MHC)...

Continue reading...